ÜLIÕPILASTE SUVEMÄNGUD

 

Lae alla

Võistkonnaalalade üldjuhend

Võistkonnaalade üldjuhend kehtib osalemiseks Üliõpilaste XIX Suvemängude raames lisaks Mängude üldjuhendile ning iga võistkonnaala juhenditele. Üliõpilaste XIX Suvemängude raames viiakse läbi järgmised võistkonnaalad (18):

Võistkonnaaladele registreerimine:

Võistkonnaaladele registreerimine algab 1. mail. Võistkonnaaladel võib esineda maksimaalse osalejate arvu piirang, mis on ära toodud alade juhendites. Osalema pääseb vähemalt iga kõrgkooli esindusvõistkond, võimalusel kõik soovi avaldanud võistkonnad. Võistkondlikel aladel jagatakse võistkonnad proportsionaalselt kõrgkoolide vahel lähtudes delegatsioonide suurusest Mängudel ning täpne võistkondade jaotus kõrgkoolide lõikes edastatakse kõrgkoolide esindajatele 1. maiks.

Võistkonnaaladele saab võistkondi registreerida kuni 31. maini, hiljem vabade kohtade olemasolul turniiritabelis võistluspaigas kohapeal mandaadis.

Mängude ajal toimub täiendav mandaat kohapeal võistluspaigas 1 tund enne võistkonnaala algust. Mandaadis on vaja registreerumiseks võistkonna esindajal või kõrgkooli esindajal täita ära registreerimisleht kuhu märgitakse ära võistkonna koosseis (võistlejate ID’d). Kogu võistkond peab olema kohal enne oma võistlusmängu algust.

Mandaat lõppeb 30 minutit enne võistkonnaala algust ning seejärel korrigeeritakse vajadusel turniiritabelit ning täpsustatakse turniirisüsteem, sh mängude kestvus.

Võistkonnad paigutatakse turniiritabelitesse loosiga, võimalusel parimad asetatakse eelmise aasta tulemuste alusel. Võimalusel paigutatakse ühe ja sama kõrgkooli võistkonnad erinevatesse alagruppidesse.

Võistkonna aladest osavõtul võib esineda piiranguid ning need on ära toodud alade juhendites. Üks mängija võib ühel alal osaleda ainult ühe võistkonna koosseisus. Erinevate kõrgkoolide sega võistkonnad ei ole lubatud.

Võistkond peab järgmiste võistkonnaalade vältel kandma ühesuguseid soovitavalt numbritega eraldusveste või kõrgkooli sümboolikat:

Lisaks käepaeladele, mille kandmine on kohustuslik kõikidel osalejatel mängude vältel, on stardinumbri kandmine kohustuslik järgmistel võistkondlikel aladel:

Võistkonnaalade ajakava:

Võistkond, kes ei ole valmis mängu alustama hiljemalt 5 minuti jooksul kohtuniku poolt kinnitatud mängu algusest, saab automaatselt kirja kaotuse. Võistkonnal on aega kohtumise väljakuulutamise hetkest 5 minutit, et astuda täies koosseisus väljakule (va varumängijad, kes ei pea olema kogu aeg kohal). Vastasel juhul märgitakse turniiritabelisse kaotus.

Turniirid toimuvad jooksvalt ehk siis kui üks kohtumine jääb ära (5 minuti möödumine eelmises punktis kirjeldatult), siis kuulutatakse välja kohe järgmine kohtumine.