ÜLIÕPILASTE TALIMÄNGUD

 
 

ÜLDJUHEND

Lae alla

English version

Individuaalalade üldjuhend ENG

Võistkonnaalade üldjuhend ENG

Talimängud: Üliõpilaste III Talimängud (edaspidi: Mängud) on sportlik-meelelahutuslik üritus, kuhu on oodatud kõikide kõrgkoolide tudengid ja noorusliku ning sportliku hingega vilistlased.

Eesmärk:  Mängude eesmärk on pakkuda osalejatele pingelist sportlikku ja lõõgastavat meelelahutuslikku programmi talvel. Populariseerida nii ühist kui ka individuaalset spordiharrastust tudengkonna seas.

Aeg ja koht: Mängud toimuvad 25. jaanuari - 27. jaanuar 2018 a. Kääriku Spordibaasi territooriumil.

Korraldaja: Eesti Akadeemiline Spordiliit (www.easl.ee; tel 7 333 233) Eesti Akadeemilise Spordiliidu peasekretär Tarmo Jaakson (tarmo@easl.ee; 55 250 22); Üliõpilaste III Talimängude projektijuht Mikk Lemberg (mikk@ylisport.ee; 58 048 613); Üliõpilaste III Talimängude programmijuht Kunnar Karu (kunnar@ylisport.ee; 52 77 540); Üliõpilaste III Talimängude sekretariaadijuht Martin Malm (staap@ylisport.ee; 53 413 663)

Osalejad: Osaleda võivad kõigi Eesti ning välisriikide kõrgkoolide tudengid, töötajad ja vilistlased, aga ka abiturientidest tulevased tudengid (keskkooli 12. klass), kes järgivad Mängude juhendit. Iga osaleja esindab oma kooli (mitmes koolis õppimise korral tuleb enne Mängude algust valida kool, mille võistkonnas soovitakse osaleda). Ühte võistkonda võivad kuuluda vaid ühe ja sama kõrgkooli tudengid ning vilistlased.

Saabumine: Saabumine Käärikule alates 26. jaanuar kell 15.00. Varasematele saabujatele majutust ei garanteerita.

Transport ja parkimine: Kõik osalejad vastutavad ise oma saabumise eest Mängudele. Seoses piiratud parkimistingimustega Käärikul, on kõrgkoolidel soovituslik organiseerida oma koolile ühine buss. Korraldajad tagavad parkimise esmajärjekorras osalejate veoga seotud bussidele. Osalejate isiklikud autod tuleb parkida ainult selleks ettenähtud ja vastavalt tähistatud parklatesse. Korraldajate nõudmisel tuleb valesti pargitud auto koheselt ümber parkida. Valesti parkimise korral on korraldajatel õigus sõiduk teisaldada. Mängudel mitte registreerunud inimeste sõidukite parkimine parklas ei ole lubatud. Mängudel osalejate autod tähistatakse saabumisel parkimiskleebistega.

Majutus: Korraldajate poolt on organiseeritud põrandamajutus Kääriku võimlamajas (osalustasu sees), kuhu võivad siseneda vaid Mängude osavõtumaksu tasunud osalejad (kõik vajalik põrandamajutuseks peab olema osalejatel endal kaasas). Majutushoones ilma loata viibimine on keelatud.

Lisatasu eest on võimalik ööbida järgmistes majutuskohtades:

Majutus Kääriku hotellis Hind € / 1 öö

 • Kahene tuba 50.-

 • Kolmene tuba 59.-

 • Peretuba, neli kohta 69.-

 • Lisavoodi 13.-

Majutus Kääriku Spordikeskuse võimla tubades Hind € / 1 öö

 • Neljane tuba 50.-

Majutus Kääriku majutusmajas Hind € / 1 öö

 • Kahene tuba 50.-

 • Neljane tuba 60.-

TÄHELEPANU: Voodimajutuse broneerimiseks palume kirjutada staap@ylisport.ee

Toitlustus: Mängude korraldajate poolt on osalejatele organiseeritud Kääriku Spordibaasi sööklas 5  toidukorda: reede õhtusöök, laupäeva hommiku-, lõuna- ja õhtusöök, pühapäeva hommikusöök. Lisaks on võimalik süüa osta kohapeal Kääriku Spordikeskuse peamaja baariruumist.

Ajakava: Mängude ajakava kinnitab Mängude korralduskogu ja sellega saab tutvuda internetis www.ylisport.ee. Korraldajatel on õigus teha ajakavas muudatusi, andes neist enne Mänge teada kodulehel www.ylisport.ee või Mängude ajal infostendidel, võistkonna esindajate koosolekul ja informaatori kaudu võistluspaikades.

Spordialad: Spordialade programm on toodud www.ylisport.ee kodulehel. Tähelepanu! Korraldajatel on õigus teha spordialade nimekirjas jooksvalt muudatusi seoses ilmastiku- ja lumeoludega mängude toimumispaigas.

Autasustamine: Iga individuaal- ja võistkondliku ala kolme parimat mees- ja naissportlast või võistkonda autasustatakse korraldajate ja sponsorite poolt välja pandud auhindadega. Sportlikumat kõrgkooli autasustatakse rändkarikaga. Kõige aktiivsemat kõrgkooli autasustatakse #YliSport rändkarikaga (loe täpsemalt: YliSpordi juhendi link).

Protestid: Kõik protestid võistluse kulgemise ja konkurentide tegevuse kohta tuleb esitada kirjalikult hiljemalt poole tunni jooksul peale võistluse lõppu mängude sekretariaadis. Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendab kohtunikekogu eestseisus, kuhu kuuluvad: Mängude peakorraldaja, programmijuht, sekretariaadi juht ja  EASL-i ametlik esindaja. Lisaks neile on kohustuslik arutlusel kohal olla kõnealuste võistkondade treeneritel/esindajatel. Kõik protestid võistlustulemuste kohta tuleb esitada samal võistluspäeval sekretariaadile. Hilisemaid proteste ei rahuldata. Protestide kohta teeb oma lõpliku otsuse kohtunikekogu eestseisus koos antud ala peakohtunikuga. 

Osalustasu: Kõik Mängudel osalejad on kohustatud maksma Mängude osalustasu. Osalustasu sisaldab: oma madratsi ja magamiskotiga põrandamajutuse kohta, viite toidukorda ning osavõttu mängude spordi- ja meelelahutusprogrammist. 

NB! Talimängude osalejate arv on piiratud! Õiguse osalemiseks saavad 500 esimesena registreerunud ja osavõtutasu maksnud inimest. 

Osalustasud EASL liikmeskoolide esindajatele:

 • kuni 10. detsember 37 €

 • 11. detsember – 22. jaanuar 47 €

 • Kohapeal 60 €

EASL liikmeskoolide nimekiri: http://www.easl.ee/index.php?id=610

 Osalustasud teiste koolide esindajatele:

 • kuni 10. detsember 37 €

 • 1. detsember – 22. jaanuar 52 €

 • Kohapeal 60 €

Mängudele loetakse ametlikult registreerunuks need, kes on registreerunud vastavalt käesolevale juhendile ning osalustasu üle kandnud EASL-i arveldusarvele vastavalt arvel näidatud tähtajale ja kes kannavad kohapeal Mängude käepaela ning stardinumbrit selle pöördel märgitud aladel. Mängude käepaela puudumisel ei ole ka õigust Mängudel osaleda. Kõik Mängudele mitte-registreerunute kaasabil või nende poolt saavutatud tulemused kuuluvad tühistamisele. Osavõtutasu ei tagastata. Osaleja osalemistasu peab laekuma selgelt ühest allikast ja ühe maksekorralduse näol.

NB! Samuti tühistatakse võistleja kohapealsel hilisemal registreerumisel kõik tema poolt enne osalustasu maksmist saavutatud tulemused. Käepaelte olemasolu kontrollivad kohtunikud ja konkurendid.

Soodustused:  Kõik võistkondade esindajad, kes toovad Mängudele vähemalt 15 osalustasu maksvat võistlejat, saavad ise tasuta osaleda. Iga järgmise 15 osaleja kohta saavad veel ühe tasuta osaluse.

Registreerumine: 

1) Tutvu Mängude üldjuhendiga.

2) Täpsem registreerimise info on esitatud Mängude kodulehe alamlehel registreerumine, kus on toodud ka erinevate kõrgkoolide kontaktisikud, kes koondavad kokku ühe kõrgkooli üliõpilased – saada oma registreerumise soov oma kõrgkooli esindajale.

3) Juhul kui teie kõrgkooli esindaja puudub, siis saada oma osalussooviga kiri aadressile staap@ylisport.ee. Soovi korral saadetakse arve (märgi ära kellele); 

4) Osalustasu tasumisega kinnitate ühtlasi, et olete tutvunud Mängude üldjuhendiga ja kohustute sellest kinni pidama. 

5) Lisainfo saamiseks kirjuta staap@ylisport.ee või helista 7 333 233.

Võistkonnaaladele saab võistkondi registreerida kuni 15. jaanuarini, hiljem vabade kohtade olemasolul turniiritabelis, võistluspaigas kohapeal. Võistkonnaaladel kehtib täiendavalt võistkonnaalade üldjuhend. Korraldajatel on õigus kõikidel aladel piirata võistlejate/võistkondade arvu. Kui lubatud osalejate arv on ületatud, pääseb osalema vähemalt üks võistkond igast kõrgkoolist või kõrgkooli esindaja. Võistkondlikel aladel jagatakse võistkonnad proportsionaalselt kõrgkoolide vahel lähtudes delegatsioonide suurusest.

Kõigile individuaalaladele on osalejatel võimalik registreeruda kohapeal ürituse toimumispaigas alates pool tundi enne selle algust. Individuaalaladel kehtib täiendavalt individuaalalade üldjuhend.

Üldine info osalejatele: 

Kõikidel aladel osalejad peavad järgima võistluste üldjuhendit, individuaal- ning võistkondlike alade üldjuhendeid ning iga ala juhendit. Kõikide alade juhendid on kättesaadavad kodulehelt www.ylisport.ee (hiljemalt 10.12.2017). Kohapeal saab juhendiga tutvuda võistluspaikades olevatel infostendidel. Võistkonna esindajatel on õigus saada võistluste sekretariaadist iga ala juhendist koopia. 

 • Kohapeal kehtib Mängude heakorraeeskiri, mida kõik osalejad kohustuvad jälgima.

 • Igal alal osalejad vastutavad oma tervisliku seisundi eest ise. Korraldajate poolt on garanteeritud esmaabi.

 • Võistlema tule kaine peaga. Võistluste kohtunikel on õigus joobetunnustega osaleja võistluselt kõrvaldada. Alkoholi tarvitamine avalikus kohas ja avalikul üritusel, selleks mitte ettenähtud kohas, on keelatud. Võistluspaigas on alkoholi tarbimine keelatud.

 • Võistluspaikades, võistluspaikade vahetus naabruses ja avalikus kohas Mängude toimumise territooriumil on suitsetamine keelatud.

 • Võta kaasa kehtiv õpilaspilet või kõrgkooli lõputunnistuse koopia (vilistlased). Suuremate gruppide korral on soovitatav sekretariaadile esitada kooli poolt kinnitatud osalevate õpilaste nimekiri. Võistluste sekretariaadil on kahtluste või protestide korral kontrollimise eesmärgil õigus küsida teie dokumente. Kehtiva õpilaspileti puudumisel võidakse võistleja/võistkonna võistlustulemused tühistada. Vilistlastel esindatava kõrgkooli lõputunnistuse koopia puudumisel võidakse võistleja/võistkonna tulemused tühistada.

 • Kõiki alade juhendite poolt mittereguleeritavaid küsimusi lahendatakse võistluste kohtunikekogu eestseisuse poolt lähtudes üldjuhendist ja/või tervest mõistusest. Kohtunikekogu eestseisusse kuuluvad: Mängude peakorraldaja, programmijuht, sekretariaadi juht ja EASL-i ametlik esindaja.

 • Käepaelad väljastatakse osalejatele sekretariaadist isikut tõendava dokumendi alusel.

 

Juhend on kinnitatud Üliõpilaste III Talimängude korraldusmeeskonna poolt 5. november 2017.  

 

Tarmo Jaakson                        Mikk Lemberg                    Kunnar Karu                                      Martin Malm

 EASLi peasekretär                    Projektijuht                        Programmijuht                        Sekretariaadi juht